Capoeira Camangula Olsztyn

Paweł 'Tastao’ Załęski – 691 070 591 sekcja dorosłych

  • Miesięczna składka wynosi 90 zł (grupa dziecięca – 60 zł).
  • Składki członkowskie regulujemy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego (np. do końca marca – za kwiecień).
  • Jeżeli uczestnik zajęć nie ureguluje składki na czas, osoba prowadząca ma prawo odmówić wpuszczenia uczestnika na trening.
  • Obowiązuje również zniżka 50% za polecenie zajęć osobie znajomej.
  • Przypominam o możliwości uiszczenia składki z góry za 3 miesiące (zniżka 25 zł) oraz za pół roku z góry (zniżka 50 zł)
  • W wyjątkowych okolicznościach (choroba, kontuzja, wyjazd) istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia sytuacji uczestnika

Wszelkie inne informacje udzielę pod powyższymi numerami telefonów, bądź drogą elektroniczną